Arbetar nu med det material jag samlat under min vistelse vid Svenska Institutet i Paris under april månad -13. Är tänkt att bli en skriven och tecknad bok om livet vid floderna och kanalerna, ett par utställningar... och en hel del annat.